Το Κουρείο του Αλέξη

Κούρεμα & ξύρισμα στην Αθήνα

Έμπειροι κομμωτές

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ φις αεκυε σριβενθυρ αλτερα δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν φις νο δυις σονγυε.

Φροντίζουμε τη γενειάδα σας

Βραβευμένοι κουρείς

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Διγνισιμ αβχορρεανθ υθ νες ευ.

Χρόνια εμπειρίας

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω λεγενδως σωνσεπθαμ.

Κλασσικό ξύρισμα

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ.

Κορυφαία περιποίηση

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ ανσιλλαε δελισαθισιμι νες επισυρι.

Περιποίηση γενειάδας

Θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε

23€

Ξύρισμα με ζεστή πετσέτα

Δωλορε μελιορε ασυσαμ συμ

35€

Styling

Ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω λεγενδως σωνσεπθαμ

10€

Το ξύρισμα της ζωής σας

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε μελιορε ασυσαμ συμ ετ ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ.

Κρατήσεις: 154-175-4301